Hüseyni İlâhi

Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda

Bestekârı: Metin Alkanlı

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Geydim hırkayı Hakk'ın yolunda
Sildim aynayı Hakk'ın yolunda

Müstakim oldum nefsimi bildim
Dost'ula dostum Hakk'ın yolunda

Namaza durdum Kâbe'yi buldum
Bilmezem n'oldum Hakk'ın yolunda

Namazdır mîrac mü'mine sertâc
Nasîb oldu hac Hakk'ın yolunda

Adını sevdim zikrini ettim
Vechini gördüm Hakk'ın yolunda

Resûl