Hüseyni İlâhi, Ağırdüyek

Er Odur Ki Hakk'a Erdi Şah Hüsameddin Merdi

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Mustafa Batuhan (Medhi)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Er odur ki Hakka erdi
Şah Hüsameddin-i Merdî
Sa’yini Allaha verdi
Şah Hüsameddin-i Merdî

Er olmak yoludur bu yol
Er isen Allaha kul ol
Erliğe bir misal de ol
Şah Hüsameddin-i Merdi

Fetholundu aşka meydân
Aşkla geldi Merd-i merdân
Ol vâris-i şah-ı merdân
Şah Hüsameddin-i Merdi

Eyledi râha ziyâdat
Varis-i Ebel Füyûzât
Sahib-i hass-ı işârât
Şah Hüsameddin-i Merdi

Pirle kıldı hoşça halvet
Erdi Hakka oldu devlet
Erlik ile buldu şöhret
Şah Hüsameddin-i Merdi

Hacegiye oldu Hoca
Anı dergâh kıldı yüce
Zikrederdi gündüz gece
Şah Hüsameddin-i Merdi

Cânişin-i post-u Pirsin
Aşkı tedrise serirsin
İmdâde cevap verirsin
Şah Hüsameddin-i Merdi

Sâdât-ı raha dürdâne
Dehrine Behlül-i dâne
Hal u minvali merdâne
Şah Hüsameddin-i Merdi

Medhi’nin çok arttı derdi
Gece gündüz ahtı virdi
İlâcı şâhın yâdkerdi
Şah Hüsameddin-i Merdî

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı