Er Odur Ki Hakk'a Erdi Şah Hüsameddin Merdi

Güftekârı: Mustafa Batuhan (medhi)

Bu sayfada Mustafa Batuhan (medhi) tarafından kaleme alınan Er Odur Ki Hakk'a Erdi Şah Hüsameddin Merdi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Er odur ki Hakka erdi
Şah Hüsameddin-i Merdî
Sa’yini Allaha verdi
Şah Hüsameddin-i Merdî

Er olmak yoludur bu yol
Er isen Allaha kul ol
Erliğe bir misal de ol
Şah Hüsameddin-i Merdi

Fetholundu aşka meydân
Aşkla geldi Merd-i merdân
Ol vâris-i şah-ı merdân
Şah Hüsameddin-i Merdi

Eyledi râha ziyâdat
Varis-i Ebel Füyûzât
Sahib-i hass-ı işârât
Şah Hüsameddin-i Merdi

Pirle kıldı hoşça halvet
Erdi Hakka oldu devlet
Erlik ile buldu şöhret
Şah Hüsameddin-i Merdi

Hacegiye oldu Hoca
Anı dergâh kıldı yüce
Zikrederdi gündüz gece
Şah Hüsameddin-i Merdi

Cânişin-i post-u Pirsin
Aşkı tedrise serirsin
İmdâde cevap verirsin
Şah Hüsameddin-i Merdi

Sâdât-ı raha dürdâne
Dehrine Behlül-i dâne
Hal u minvali merdâne
Şah Hüsameddin-i Merdi

Medhi’nin çok arttı derdi
Gece gündüz ahtı virdi
İlâcı şâhın yâdkerdi
Şah Hüsameddin-i Merdî

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni ? 1