Hüseyni Nefes

İksîri Âzamdır Nutki Ehlullah

Bestekârı: Erzurumlu Aşık

Güftekârı: Emrah

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İksiri azamdır nutk-i ehlullah
Yek nazarda haki kimya ederler
Hakkın esrarından onlardır ağah
Velakin surete ihva ederler

Bakma hakaretle devişhanlara
Köhne aba giyen ârifanlara
Vârisi Enbiya denmiş onlara
Mürde gönülleri ihya ederler

Emrah'ım ceht eyle kali hal eyle
Kâl ehli olandan infisâl eyle
Erenleri bulda imtisâl eyle
Seni de vâsıl-ı Mevlâ ederler