Hüseyni İlâhi

Ey Nebiyy-i Ahir Zaman

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey nebiyy-i ahir zemân
Allah'dan getirdin Kur'ân
Eyledik biz sana imân
Muhammed Mustafâ Sultan
Nûrun oldu cânıma cân

Habibullah dedi Rahmân
Aşıklara oldun emân
Ki sensin canlara cânan
Muhammed Mustafâ Sultan
Nûrun oldu cânıma cân

Aşıkız Al-i Abâ'ya
Çâr-ı Yâr-ı bâ-safâya
Ol Muhibb-i Hânedân'a
Muhammed Mustafâ Sultan
Nûrun oldu cânıma cân

Şefaât dileriz candan
Ayırmasın Hak yolundan
Evlâdından ashabından
Muhammed Mustafâ Sultan
Nûrun oldu cânıma cân