Ey Nebiyy-i Ahir Zaman

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu sayfada Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi tarafından kaleme alınan Ey Nebiyy-i Ahir Zaman nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey nebiyy-i ahir zemân
Allah'dan getirdin Kur'ân
Eyledik biz sana imân
Muhammed Mustafâ Sultan
Nûrun oldu cânıma cân

Habibullah dedi Rahmân
Aşıklara oldun emân
Ki sensin canlara cânan
Muhammed Mustafâ Sultan
Nûrun oldu cânıma cân

Aşıkız Al-i Abâ'ya
Çâr-ı Yâr-ı bâ-safâya
Ol Muhibb-i Hânedân'a
Muhammed Mustafâ Sultan
Nûrun oldu cânıma cân

Şefaât dileriz candan
Ayırmasın Hak yolundan
Evlâdından ashabından
Muhammed Mustafâ Sultan
Nûrun oldu cânıma cân

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Hacı Hafız Zeki Altun 15