25 Rebî'ul-evvel 1432

28 Şubat 2011 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Sofyan
Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin
Rast Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Şeref Hanım
3.
Nikriz - Düyek
Sensin Hakk'ın Habibi
Nikriz Düyek Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
4.
Hicâz
Ney Taksimi, ?
Hicâz - - -
5.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
8.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
9.
Hüseyni
Yaylı Tanbûr Taksimi, Tanbûrî Oktay Dedeoğlu
Hüseyni - - -
10.
Hüseyni - Sofyan
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda
Hüseyni Sofyan Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
11.
Hüseyni - Düyek
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa
Hüseyni Düyek Aslan Hepgür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
12.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
13.
Hüseyni - Düyek
Meded Ya Gavs-ül A'zam
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
14.
Hüseyni - Sofyan
Affet İsyanım Benim
Hüseyni Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
15.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
16.
Hüzzam
Ney Taksimi, ?
Hüzzam - - -
17.
Hüzzam - Düyek
Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum
Hüzzam Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
18.
Hüzzam - Düyek Hızlı
Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat
Hüzzam Düyek Hızlı Neyzen Hakan Alvan Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
19.
Hüzzam - Sofyan
Meded Allah
Hüzzam Sofyan Sami Savni Özer Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
20.
Hüzzam
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüzzam - - -

Güncellemeler - Talepler