11 Rebî'ul-âhir 1430

6 Nisan 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hisar
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hisar - - -
2.
Hisar - Devr-i Revân
Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû
Hisar Devr-i Revân Neyzen Hakan Alvan Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
3.
Bûselik - Türk Aksağı
Şüphe İle Bakma Dostum
Bûselik Türk Aksağı Hacı Hafız Zeki Altun Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bûselik Sofyan Aslan Hepgür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
5.
Bûselik - Sofyan
Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen
Bûselik Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Bûselik - Sofyan
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bûselik Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüseyni - - -
8.
Hüseyni
Kanun Taksimi, ?
Hüseyni - - -
9.
Hüseyni - Devr-i Hindî
Bir Nazar Kıl Kaplamış Hû Her Yeri
Hüseyni Devr-i Hindî Lütfi Filiz Lütfi Filiz
10.
Hüseyni - Sofyan
Bil Dü Cihan İçinde
Hüseyni Sofyan ? Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
11.
Hüseyni - Düyek
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa
Hüseyni Düyek Aslan Hepgür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
12.
Hüseyni - Sofyan
Severim Seni Ben Candan İçeru
Hüseyni Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Hüseyni - Sofyan
Derman Arardım Derdime
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
15.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
16.
Hüseyni
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler