5 Zilhicce 1443

4 Temmuz 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni
Tanbûr Taksimi, ?
Hüseyni - - -
2.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -
3.
Hüseyni
Kanun Taksimi, ?
Hüseyni - - -
4.
Hüseyni - Sofyan
Arayı Arayı Bulsam İzini
Hüseyni Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Rast - Devr-i Hindî
Gani Mevlam Nasib Etse
Rast Devr-i Hindî ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Rast - Sofyan
Kabe'nin Yolları Bölük Bölüktür
Rast Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
8.
Hicâz
Keman Taksimi, ?
Hicâz - - -
9.
Hicâz - Sofyan
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır
Hicâz Sofyan Hayâli Ahmed Kuddûsi
10.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
11.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
12.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
14.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler