Hüseyni İlâhi

İşte Geldi İyd Ü Edhâ

Bestekârı: ?

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İşte Geldi İyd-ü Edha / İdelim canlar feda
Gidelim Hac yoluna / Eyleyelim Haccı eda
Razı olsun kullarından / Mağfiret etsin Hüda
Dinle aşık bu kelamı / Olma aşkından cüda

Çünkü İbrahim'e emretmişti Hallak-ı Cihan
Oğlun İsmail'i Kurban eyle bir anda heman
Hamdülillah Ahmet'e bu hikmetin etdi beyan
Dinle aşık bu kelamı olma Halik'ten cüda