İşte Geldi İyd Ü Edhâ

Güftekârı: ?

Bu sayfada İşte Geldi İyd Ü Edhâ nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

İşte Geldi İyd-ü Edha / İdelim canlar feda
Gidelim Hac yoluna / Eyleyelim Haccı eda
Razı olsun kullarından / Mağfiret etsin Hüda
Dinle aşık bu kelamı / Olma aşkından cüda

Çünkü İbrahim'e emretmişti Hallak-ı Cihan
Oğlun İsmail'i Kurban eyle bir anda heman
Hamdülillah Ahmet'e bu hikmetin etdi beyan
Dinle aşık bu kelamı olma Halik'ten cüda

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ ? 1
Hüseyni ? 2