29 Zilka'de 1438

21 Ağustos 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Keman Taksimi, ?
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Devr-i Hindî
Cümle Hüccac İle Giydik Yine İhram-ü Aba
Sabâ Devr-i Hindî ? Kuloğlu
3.
Sabâ - Düyek
İşte Geldi İyd Ü Edhâ
Sabâ Düyek ? ?
4.
Bestenigâr - Nim Sofyan
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü
Bestenigâr Nim Sofyan H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Şemseddin-i Sivâsi Hz.
5.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Sabâ Düyek Zekai Dede Efendi ?
6.
Bestenigâr - Sofyan
Ah Çün Bildin Müminin Kalbinde Beytullah Var
Bestenigâr Sofyan M. İhsan Özer Seyyid Nesimi (k.s.)
7.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hicâz - - -
8.
Hicâz - Sofyan
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır
Hicâz Sofyan Hayâli Ahmed Kuddûsi
9.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
10.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
11.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler