Sabâ İlâhi

İşte Geldi İyd Ü Edhâ

Bestekârı: ?

Güftekârı: ?

Bu sayfada İşte Geldi İyd Ü Edhâ güftesinin, Sabâ makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İşte Geldi İyd-ü Edha / İdelim canlar feda
Gidelim Hac yoluna / Eyleyelim Haccı eda
Razı olsun kullarından / Mağfiret etsin Hüda
Dinle aşık bu kelamı / Olma aşkından cüda

Çünkü İbrahim'e emretmişti Hallak-ı Cihan
Oğlun İsmail'i Kurban eyle bir anda heman
Hamdülillah Ahmet'e bu hikmetin etdi beyan
Dinle aşık bu kelamı olma Halik'ten cüda