Sabâ Makamı

Bu bölümde Sabâ Makamına ait beste ve taksimlerin listesi bulunmaktadır. İlgilendiğiniz taksimi direk dinleyebilir veya bestenin özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bestekârı Güftekârı
Hira Dağı'nın Gülüne Hakikat Bülbülüne Dursun Çakmak Ahmet Cesur
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem Zekai Dede Efendi
Olmayıcak Senden Atâ Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Cümle Hüccac İle Giydik Yine İhram-ü Aba Kuloğlu
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah Hz. Yunus (k.s)
Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline Hüseyin Sebilci Fehmi
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur İbrahim Nakşî Efendi
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
Sırrı Hafî Duyam Diyen Neyzen M. Hakan Alvan Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Hakkın Kullara Rahmı Çok Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Gelin Ey Aşıklar Gelin Yunus (k.s.)
Arayı Arayı Bulsam İzini Yunus Emre
Ehli Vela Ezelden Kail Olup Belaya Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Ömer Ruşeni Hz.
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı Yunus (k.s.)
Aynayı Tuttum Yüzüme Hilmi Dede (bektaşi)
Musaffa Eyle Dil Levhin Hafız Ahmed Irsoy Hayâli
Meded Kıl Derdime Dermanım Allah Ahmet Özhan Yunus (k.s.)
Yazılır Halkın Beratı Gelince Berat Gecesi İsmail Hakkı Bursavî
Ey Şehr-i Nüzûli Sûre Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Ya Allah Ya Rahman Ya Alim Zekai Dede Efendi
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda Metin Alkanlı Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
İşte Geldi İyd Ü Edhâ
Buldu Hep Derdine Dermanını Canlar Bu Gece Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
Ehl-i Velâ Ezelden Kail Olup Belâya Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Tahir Olgun (tahir-ül Mevlevî)
Bihamdillâh Ki İslâmım Delilim Mustafâ Geldi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Ey Resûl-i Mir'ât-i Hak Rifat Bey
Lütfeyleyip Bir Kez Nazar Eylerse Neyzen M. Hakan Alvan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Ey Nûr-i Bab-ı Nübüvvet Mustafa Batuhan (medhi)
İbret Al Azizim Gel Bu Devrandan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Lutf Eyleyip Bir Kez Nazar Eylerser Ger Sultanımız Neyzen M. Hakan Alvan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Ey Hüda'dan Lutfu İhsan İsteyen Turhan Toper Süleyman Çelebi