25 Cemâzil-âhir 1439

12 Mart 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ Zemzeme
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Sabâ Zemzeme - - -
2.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Derd-mendim Yâ Resulallah Devâ Ol Derdime
Sabâ Zemzeme Müsemmen Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
3.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Sabâ Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
4.
Sabâ Zemzeme - Düyek
Ey Beni Aşk Ateşiyle Yandıran
Sabâ Zemzeme Düyek Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
5.
Sabâ - Nim Sofyan
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur
Sabâ Nim Sofyan ? İbrahim Nakşî Efendi
6.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
7.
Sabâ - Sofyan
Sırrı Hafî Duyam Diyen
Sabâ Sofyan Neyzen Hakan Alvan Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
8.
Sabâ - Raks Aksağı
Hakkın Kullara Rahmı Çok
Sabâ Raks Aksağı ? Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
9.
Sabâ - Sofyan
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
10.
Hicâz
Ud Taksimi, ?
Hicâz - - -
11.
Hicâz - Curcuna
Zümre-i Nâcîleriz Bende Olup Hayder'e
Hicâz Curcuna ? Hilmi Dede (bektaşi)
12.
Hicâz - Sofyan
Müştakım Yare Yok Mu Bir Çâre
Hicâz Sofyan Kenan Aşki Hz. Visâli
13.
Hicâz - Sofyan
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
14.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Güncellemeler - Talepler