Sabâ İlâhi

Ey Resûl-i Mir'ât-i Hak

Bestekârı: Rifat Bey

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey Resul-i mir'atı-ı Hak, uşşaka mevlidin sebak
Ey vücudu rahmet-i Hak, uşşaka mevlidin sebak,
Doğduğun gice bi-güman alemler oldu şad-man
Ey padişah-ı dü cihan uşşaka mevlidin sebak