Ey Resûl-i Mir'ât-i Hak

Güftekârı: ?

Bu sayfada Ey Resûl-i Mir'ât-i Hak nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey Resul-i mir'atı-ı Hak, uşşaka mevlidin sebak
Ey vücudu rahmet-i Hak, uşşaka mevlidin sebak,
Doğduğun gice bi-güman alemler oldu şad-man
Ey padişah-ı dü cihan uşşaka mevlidin sebak

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ Rifat Bey 2