4 Rebî'ul-evvel 1440

12 Kasım 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Çargâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Çargâh - - -
2.
Çargâh - Evsat
Ey Cemalin Pertevendazı Semâvâtil Ulâ
Çargâh Evsat Kırımlı Molla Medmed Şumnulu Osman Fazli Efendi
3.
Sabâ - Evsat
Ey Resûl-i Mir'ât-i Hak
Sabâ Evsat Rifat Bey ?
4.
Çargâh - Sofyan
Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah
Çargâh Sofyan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Bestenigâr - Nim Sofyan
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü
Bestenigâr Nim Sofyan H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Şemseddin-i Sivâsi Hz.
6.
Sabâ - Sofyan
Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline
Sabâ Sofyan Hüseyin Sebilci Fehmi
7.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Sabâ Düyek Zekai Dede Efendi ?
8.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
9.
Bestenigâr - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Bestenigâr Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
10.
Bestenigâr - Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestenigâr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Ahmed Hayâli-i Gülşeni
11.
Sabâ - Sofyan
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Çargâh - Sofyan
Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir
Çargâh Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Çargâh
Kemençe Taksimi, Kemençevi Memduh Yalvaç
Çargâh - - -

Güncellemeler - Talepler