27 Zilka'de 1440

29 Temmuz 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Devr-i Hindî
Cümle Hüccac İle Giydik Yine İhram-ü Aba
Sabâ Devr-i Hindî ? Kuloğlu
3.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Sabâ Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
4.
Sabâ - Sofyan
İbret Al Azizim Gel Bu Devrandan
Sabâ Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
5.
Sabâ - Sofyan
Lütfeyleyip Bir Kez Nazar Eylerse
Sabâ Sofyan Neyzen Hakan Alvan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
6.
Sabâ
Ney Taksimi, ?
Sabâ - - -

Güncellemeler - Talepler