Sabâ İlâhi

Sırrı Hafî Duyam Diyen

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi

Bu sayfada Sırrı Hafî Duyam Diyen güftesinin, Sabâ makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Sırrı hafî duyam diyen
Halvete girsin halvete
Mahbûbuma erem diyen
Halvete girsin halvete

Yahyâ'yı sen eyle saîd
Visâlinden etme baîd
Eden seni senden ümid
Halvete girsin halvete

Saîd: Mutlu, ahiretini hazırlamış kimse
Baîd: Uzak