Sırrı Hafî Duyam Diyen

Güftekârı: Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi

Bu sayfada Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi tarafından kaleme alınan Sırrı Hafî Duyam Diyen nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sırrı hafî duyam diyen
Halvete girsin halvete
Mahbûbuma erem diyen
Halvete girsin halvete

Yahyâ'yı sen eyle saîd
Visâlinden etme baîd
Eden seni senden ümid
Halvete girsin halvete

Saîd: Mutlu, ahiretini hazırlamış kimse
Baîd: Uzak

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ Neyzen M. Hakan Alvan 2