28 Cemâzil-âhir 1435

28 Nisan 2014 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize
Sabâ Zemzeme Müsemmen İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
2.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Sabâ Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
3.
Sabâ - Düyek
Meded Kıl Derdime Dermanım Allah
Sabâ Düyek Ahmed Şevkî El-cerrahi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Sabâ Zemzeme - Düyek
Ey Beni Aşk Ateşiyle Yandıran
Sabâ Zemzeme Düyek Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
5.
Sabâ - Sofyan
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda
Sabâ Sofyan Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Sabâ - Nim Sofyan
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur
Sabâ Nim Sofyan ? İbrahim Nakşî Efendi
7.
Sabâ - Sofyan
Sırrı Hafî Duyam Diyen
Sabâ Sofyan Neyzen Hakan Alvan Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
8.
Sabâ - Raks Aksağı
Hakkın Kullara Rahmı Çok
Sabâ Raks Aksağı ? Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
9.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
10.
Sabâ - Sofyan
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Çargâh - Sofyan
Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir
Çargâh Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler