29 Cemâzil-âhir 1438

27 Mart 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Pençgâh
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Pençgâh - - -
2.
Pençgâh - Sofyan
Yine Teşrif Etdi Hilâli Receb
Pençgâh Sofyan ? ?
3.
Çargâh
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Çargâh - - -
4.
Çargâh - Evsat
Ey Cemalin Pertevendazı Semâvâtil Ulâ
Çargâh Evsat Kırımlı Molla Medmed Şumnulu Osman Fazli Efendi
5.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize
Sabâ Zemzeme Müsemmen İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
6.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Sabâ Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
7.
Sabâ - Nim Sofyan
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur
Sabâ Nim Sofyan ? İbrahim Nakşî Efendi
8.
Çargâh - Sofyan
Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana
Çargâh Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
10.
Sabâ - Sofyan
Sırrı Hafî Duyam Diyen
Sabâ Sofyan Neyzen Hakan Alvan Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
11.
Sabâ - Raks Aksağı
Hakkın Kullara Rahmı Çok
Sabâ Raks Aksağı ? Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
12.
Bestenigâr - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Bestenigâr Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Bestenigâr - Sofyan-Hızlı
Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen
Bestenigâr Sofyan-Hızlı Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
14.
Sabâ - Sofyan
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
15.
Çargâh - Sofyan
Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir
Çargâh Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Çargâh
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Çargâh - - -

Güncellemeler - Talepler