23 Cemâzil-âhir 1441

17 Şubat 2020 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicâz - - -
2.
Hicâz - Semai (Ağır)
Mevlam Sana Ersem Diye
Hicâz Semai (Ağır) Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
3.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
4.
Hicâz - Sofyan
Aşıkların Rehberi Pir Nureddin Cerrahi
Hicâz Sofyan Tanbûri Sadun Aksüt Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
5.
Hicâz - Düyek
Hidayete Ermişiz Rabbimizdir Bir Allah
Hicâz Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Sabâ
Ney Taksimi, ?
Sabâ - - -
8.
Sabâ - Sofyan
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda
Sabâ Sofyan Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
10.
Sabâ - Sofyan
Sırrı Hafî Duyam Diyen
Sabâ Sofyan Neyzen Hakan Alvan Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
11.
Sabâ - Raks Aksağı
Hakkın Kullara Rahmı Çok
Sabâ Raks Aksağı ? Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
12.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
13.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
14.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler