Sabâ İlâhi

Ey Hüda'dan Lutfu İhsan İsteyen

Bestekârı: Turhan Toper

Güftekârı: Süleyman Çelebi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey Hudâ'dan lutf u ihsân isteyen
Mevlid-i pâk-i Resûlullah'a gel
Cennet içre hûr u gılmân isteyen
Mevlid-i pâk-i Resûlullah'a gel

Ol Resûl'ün doğduğu şeb bî-gümân
Leyle-i Kadr'e müşâbihdir hemân
Bulmak istersen cehennemden emân
Mevlid-i pâk-i Resûlullah'a gel

Zât-ı pâki cân u dilden dinle sen
Mahz-ı Nûr-i Hakk'dır ol zât-ı hasen
Olduğunca dünyâda sağ u esen
Mevlid-i pâk-i Resûlullah'a gel

Meclis-i mevlidde ey VÂLÎ müdâm
Ol Resûl'e kıl salât ile selâm
Cennet-i a'lâda ister isen makâm
Mevlid-i pâk-i Resûlullah'a gel

Fikr edüp dünyâdan elbet göçmeği
Cennete âhir sırâtdan geçmeği
Havz-ı kevserden dilersen içmeği
Mevlid-i pâk-i Resûlullah'a gel

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/12/mevlid-i-pak-i-resulullaha-gel.html