Sabâ İlâhi

Buldu Hep Derdine Dermanını Canlar Bu Gece

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: Ali Ulvi Kurucu

PAYLAŞ:

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Buldu hep derdine dermânını canlar bu gece
Nura garkoldu bütün kevn-ü mekanlar bu gece

Kabey-i zât-i Muallâyı tavaf eylediler,
Ezeli vuslatın aşkıyla yananlar bu gece

Doğdu alemlere rahmet o hidayet güneşi
Onun aşkıyle yanan gönlünü dağlar bu gece

Âşıkın kalbi bu gün seyr-i cemâl alemidir,
Buldu Leylasını Mecnun, coşar ağlar bu gece

Sen de pervane kesil nuruna artık Ulvi 
Ne tecellilere makes ulu dağlar bu gece