Buldu Hep Derdine Dermanını Canlar Bu Gece

Nutuk sahibi: Ali Ulvi Kurucu

Buldu hep derdine dermânını canlar bu gece
Nura garkoldu bütün kevn-ü mekanlar bu gece

Kabey-i zât-i Muallâyı tavaf eylediler,
Ezeli vuslatın aşkıyla yananlar bu gece

Doğdu alemlere rahmet o hidayet güneşi
Onun aşkıyle yanan gönlünü dağlar bu gece

Âşıkın kalbi bu gün seyr-i cemâl alemidir,
Buldu Leylasını Mecnun, coşar ağlar bu gece

Sen de pervane kesil nuruna artık Ulvi 
Ne tecellilere makes ulu dağlar bu gece

Kayıtlar
Bestekârı: Hafız Murad Özkan
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler