Sabâ İlâhi

Ey Nûr-i Bab-ı Nübüvvet

Bestekârı: ?

Güftekârı: Mustafa Batuhan (medhi)

Bu sayfada Ey Nûr-i Bab-ı Nübüvvet güftesinin, Sabâ makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey nûr-i bâb-ı nübuvvet
Sana varmak nice devlet
Aman cana bize lutfet
Bulalım bâbında izzet

Kuds-i şerîfe varalım
Anda biz mesken tutalım
Mîrâcın sırrın görelim
Hak bize kılsın beşaret

Darusselâm'a girelim
Babına yüzler sürelim
Beytulmakdîse erelim
Görelim canda selâmet

Aşk burâğın çekelim biz
Sohbet edip harfsiz sözsüz
Aksa kadrin bilmez gözsüz
Her kûşesi bâğ-ı cennet

Bareknâ sırrı menbai
Yansa gönlümde çerâgî
Medhî der ki zâri zâri
Görsem Aksa'dan işâret