Sabâ İlâhi

Olmayıcak Senden Atâ

Bestekârı: Hammamizâde İsmail Dede Efendi

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Olmayıcak senden atâ
Kul neylesin yâ Rabbenâ
Dâ’im işi sehv ü hatâ
Kul neylesin yâ Rabbenâ

İster seni cân bülbülü
Lâkin erişmez akl eli
Ger açıvermezsen yolu
Kul neylesin yâ Rabbenâ

Kim gamda kim râhatdadır
Âlem buna hayretdedir
Hep kabza-i kudretdedir
Kul neylesin yâ Rabbenâ

Hakk'anlamak merd işidir
Sığmaz akıl nerd işidir
Çün Sâni'-i ferd işidir
Kul neylesin yâ Rabbenâ

Kim ki ezel dedi belâ
Andan ırag oldu belâ
Allâhü yef'al mâ-yeşâ
Kul neylesin yâ Rabbenâ

Ente'l-Kerîmü'l-müste'ân
Ente'r-Raûfu küllü ân
İhsânına kaldık hemân
Kul neylesin yâ Rabbenâ

Uçsa kafesden andelîb
Koma Hüdâyî'yi garîb
Et gülşen-i vaslın nasîb
Kul neylesin yâ Rabbenâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/olmaycak-senden-ata-kul-neylesin-ya.html