8 Zilka'de 1438

31 Temmuz 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Nihavend
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Nihavend - - -
2.
Nihavend - Nimevsat
Zahid Gel Gör Erkânımız Yâ Hu
Nihavend Nimevsat Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
3.
Nikriz - Düyek
Sensin Hakk'ın Habibi
Nikriz Düyek Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
4.
Pençgâh - Sofyan
Bu Fakire Himmet Gerek
Pençgâh Sofyan Neyzen M. Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
5.
Nihavend
Keman Taksimi, ?
Nihavend - - -
6.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen M. Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
8.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Sabâ
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Sabâ - - -
10.
Sabâ - Sofyan
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda
Sabâ Sofyan Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı