Sabâ İlâhi, Sofyan

Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bestekârı: Metin Alkanlı


Parçanın ses kaydı bulunmamaktadır.

Nutuk sayfasına git ›

Geydim hırkayı Hakk'ın yolunda
Sildim aynayı Hakk'ın yolunda

Müstakim oldum nefsimi bildim
Dost'ula dostum Hakk'ın yolunda

Namaza durdum Kâbe'yi buldum
Bilmezem n'oldum Hakk'ın yolunda

Namazdır mîrac mü'mine sertâc
Nasîb oldu hac Hakk'ın yolunda

Adını sevdim zikrini ettim
Vechini gördüm Hakk'ın yolunda

Resûl Mustafa dostu kibriyâ
Şâh-ı Enbiyâ Hakk'ın yolunda

Nûreddin Pirim Fahreddin şeyhim
Aşkî azizim Hakk'ın yolunda

Muhibbi oldu Allah’ı buldu
Bulan o oldu Hakk'ın yolunda

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı