Hicâz İlâhi, Sofyan-Düyek

Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan


Parçanın ses kaydı bulunmamaktadır.

Nutuk sayfasına git ›

Kâbe dünyanın merkezi
Kâbe Allah'ın hem evi
Kâbe İslâm'ın kıblesi
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir Bizi Aşkullaha

Beyti Abdullahlar yapmış
Allah beyte nazar kılmış
Kullarına gelin demiş
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir Bizi Aşkullaha

Kabe'nin örtüsü kara
Allah'ı kalbinde ara
Arafat'da arif ola
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir bizi Aşkullah'a

Zemzem içtim derde deva
Aşık oldum Mustafa'ya
Ol Resul-i Mücteba'ya
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir bizi Aşkullah'a

Resulullah Medine'de
Nuru akmış gönüllere
Ravzasında müminlere
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir bizi Aşkullah'a 

Muhammed'i Resûl bildim
Ol Habibin nurun gördüm
Muhibbi'ye aşkı verdin
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir bizi aşkullaha

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı