Nihavend

Keman Taksimi

Sâzende: ?


Parçanın ses kaydı bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı