Sabâ İlâhi

Hakkın Kullara Rahmı Çok

Bestekârı: ?

Güftekârı: Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hakk'ın kullara rahmı çok
Meded Allah Mevlam meded
Her derd-mende ihsanı çok
Meded Allah Mevlam meded

Subhan Allah...

Niceleri ihyâ eder
Dertlilere derman eder
Bize in'âm ihsan eder
Meded Allah Mevlam meded

Salatullah...

Bu yüzü kara ağlayıp
Yüzü üzre niyaz edip
Miskin Yahyâ feryâd edip
Meded Allah Mevlam meded

Hannan Allah...