Hakkın Kullara Rahmı Çok

Güftekârı: Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi

Bu sayfada Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi tarafından kaleme alınan Hakkın Kullara Rahmı Çok nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hakk'ın kullara rahmı çok
Meded Allah Mevlam meded
Her derd-mende ihsanı çok
Meded Allah Mevlam meded

Subhan Allah...

Niceleri ihyâ eder
Dertlilere derman eder
Bize in'âm ihsan eder
Meded Allah Mevlam meded

Salatullah...

Bu yüzü kara ağlayıp
Yüzü üzre niyaz edip
Miskin Yahyâ feryâd edip
Meded Allah Mevlam meded

Hannan Allah...

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ ? 2