Sabâ Şu'ûl

Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Güftekârı: ?

Bu sayfada Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem güftesinin, Sabâ makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Söyle selamım ey Sabâ
Oldukça ruhsarın harem
Ol ravza-i pâke varam
Anda Nebiyy-il Muhterem

Salli alâ bedr-id Dûca,
Mahbûb-i Rabbi zül Kerem
Salli alâ Nur-il Hûda,
Ahmed Muhammed Mustafa

İnnelte yari has Sabâ
Yevmen ilâ arz-il harem
Belliğ selâmî ravzaten
Fihen Nebiyy-ûl Muhterem