Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem

Güftekârı: ?

Bu sayfada Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Söyle selamım ey Sabâ
Oldukça ruhsarın harem
Ol ravza-i pâke varam
Anda Nebiyy-il Muhterem

Salli alâ bedr-id Dûca,
Mahbûb-i Rabbi zül Kerem
Salli alâ Nur-il Hûda,
Ahmed Muhammed Mustafa

İnnelte yari has Sabâ
Yevmen ilâ arz-il harem
Belliğ selâmî ravzaten
Fihen Nebiyy-ûl Muhterem

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ Zekai Dede Efendi 7