12 Şa'bân 1438

8 Mayıs 2017 Meşki

8 Mayıs 2017 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Sabâ
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
2.
Sabâ - Evsat
Musaffa Eyle Dil Levhin
Bestekârı: Hafız Ahmed Irsoy
Güftekârı: Hayâli
3.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.
4.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Bestekârı: Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Sabâ - Düyek
Meded Kıl Derdime Dermanım Allah
Bestekârı: Ahmet Özhan
Güftekârı: Yunus (k.s.)
6.
Bestenigâr - Sofyan
İlahi Cennet Evine Girenlerden Eyle Bizi
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Güftekârı: Yunus Emre
7.
Sabâ - Nim Sofyan
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur
Bestekârı: ?
Güftekârı: İbrahim Nakşî Efendi
8.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Bestekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Güftekârı: Hüseyin Sîret Efendi
9.
Sabâ - Raks Aksağı
Yazılır Halkın Beratı Gelince Berat Gecesi
Bestekârı: ?
Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî
10.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
11.
Hicâz - Sofyan
Defter-i Amalin Hakka Sunulur Berat'ın Verilir
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
12.
Hicâz - Sofyan
Müştakım Yare Yok Mu Bir Çâre
Bestekârı: Kenan Aşki
Güftekârı: Hz. Visâli
13.
Hicâz - Sofyan
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus Emre
14.
Hicâz - Düyek
Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe
Bestekârı: Şeyh Muhtar Efendi
Güftekârı: Şeyh Muhtar Efendi
15.
Hicâz - Sofyan
Şeribtü Bi Ke'sil Üns
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Güftekârı: Seyyid Ahmet Bedevi
16.
Hicâz - Sofyan
Aşkın Meyine Kandın
Bestekârı: Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi
Güftekârı: Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
17.
Hicâz - Sofyan
Ya Rabbi Ya Settar
Bestekârı: ?
Güftekârı: ?
18.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan