12 Şa'bân 1438

8 Mayıs 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Evsat
Musaffa Eyle Dil Levhin
Sabâ Evsat Hafız Ahmed Irsoy Ahmed Hayâli-i Gülşeni
3.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize
Sabâ Zemzeme Müsemmen İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
4.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Sabâ Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Sabâ - Düyek
Meded Kıl Derdime Dermanım Allah
Sabâ Düyek Ahmed Şevkî El-cerrahi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Bestenigâr - Sofyan
İlahi Cennet Evine Girenlerden Eyle Bizi
Bestenigâr Sofyan İsmail Hakkı Bey Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Sabâ - Nim Sofyan
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur
Sabâ Nim Sofyan ? İbrahim Nakşî Efendi
8.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
9.
Sabâ - Raks Aksağı
Yazılır Halkın Beratı Gelince Berat Gecesi
Sabâ Raks Aksağı ? İsmail Hakkı Bursavî
10.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Hicâz - - -
11.
Hicâz - Sofyan
Defter-i Amalin Hakka Sunulur Berat'ın Verilir
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
12.
Hicâz - Sofyan
Müştakım Yare Yok Mu Bir Çâre
Hicâz Sofyan Kenan Aşki Hz. Visâli
13.
Hicâz - Sofyan
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
14.
Hicâz - Düyek
Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe
Hicâz Düyek Şeyh Muhtar Efendi Şeyh Muhtar Efendi
15.
Hicâz - Sofyan
Şeribtü Bi Ke'sil Üns
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi Seyyid Ahmet Bedevi
16.
Hicâz - Sofyan
Aşkın Meyine Kandın
Hicâz Sofyan Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
17.
Rast - Nim Sofyan
Ya Rabbi Ya Settar
Rast Nim Sofyan ? ?
18.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler