Hicâz Şu'ûl

Ya Rabbi Ya Settar

Güftekârı: ?

Bestekârı: ?

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 4 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Bu nutk-u şerifin başka 1 bestesi daha bulunmaktadır. Bunları nutuk özel sayfasından inceleyebilirsiniz.

Ya Rabbi yâ Settâr ya Settâr
Ebil Mustafa el Arabî
Eya Hû el Hâşimi
El Muhtar Nebiyye
Külle Nebi eya Hüdâ derre vâhili

Ve cemâle be vâsıli
Belligûni ve sâhili
Hame kalbi ve hâtırî
Ey Habib ve Tabib-el Kulûb

-----

Yâ Rabbi yâ Settâr
Bi'l-Mustafe'l-Arabî
El-hâşimî el-muhtâr
Nebiyye külle nebî

Yâ Hudâ der revâhili
Ve cemâle be vâsılî
Belligûnî ve sâhilî
Hâme kalbî ve hâtırî

Ey Habîb ve Tabîbe'l-Kulûb

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=Fz-qBUojcFE