Ya Rabbi Ya Settar

Güftekârı: ?

Bu sayfada Ya Rabbi Ya Settar nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ya Rabbi yâ Settâr ya Settâr
Ebil Mustafa el Arabî
Eya Hû el Hâşimi
El Muhtar Nebiyye
Külle Nebi eya Hüdâ derre vâhili

Ve cemâle be vâsıli
Belligûni ve sâhili
Hame kalbi ve hâtırî
Ey Habib ve Tabib-el Kulûb

-----

Yâ Rabbi yâ Settâr
Bi'l-Mustafe'l-Arabî
El-hâşimî el-muhtâr
Nebiyye külle nebî

Yâ Hudâ der revâhili
Ve cemâle be vâsılî
Belligûnî ve sâhilî
Hâme kalbî ve hâtırî

Ey Habîb ve Tabîbe'l-Kulûb

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=Fz-qBUojcFE

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast ? 5
Rast ? 2