Hafız Ahmed Irsoy

Musaffa Eyle Dil Levhin

Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı