Sabâ İlâhi

Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline

Bestekârı: Hüseyin Sebilci

Güftekârı: Fehmi

Bu sayfada Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline güftesinin, Sabâ makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Seyreyleyüp yandım mâh cemâline
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Kokuları benzer cennet gülüne
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Her iki cihânın şefâ'at kânı
Güzellikde geçmiş Yûsuf Kenân'ı
Enbiyâlar evliyâlar sultânı
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Kevser dudakları bilmem ne söyler
Hulûs-i kalb ile Hakk'ı zikreyler
Daha tıfl iken ümmetin diler
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Bildim odur iki cihân serveri
Allah'ın habîbi son peygamberi
Odur yerin göğün şemsi kameri
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Fehmî der ki cânda cânânımız var
Peygamber-i âhir zamânımız var
Gönüller derdine dermânımız var
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/04/seyreyleyup-yandm-mah-cemaline.html