Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline

Güftekârı: Fehmi

Bu sayfada Fehmi tarafından kaleme alınan Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Seyreyleyüp yandım mâh cemâline
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Kokuları benzer cennet gülüne
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Her iki cihânın şefâ'at kânı
Güzellikde geçmiş Yûsuf Kenân'ı
Enbiyâlar evliyâlar sultânı
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Kevser dudakları bilmem ne söyler
Hulûs-i kalb ile Hakk'ı zikreyler
Daha tıfl iken ümmetin diler
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Bildim odur iki cihân serveri
Allah'ın habîbi son peygamberi
Odur yerin göğün şemsi kameri
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Fehmî der ki cânda cânânımız var
Peygamber-i âhir zamânımız var
Gönüller derdine dermânımız var
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/04/seyreyleyup-yandm-mah-cemaline.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ Hüseyin Sebilci 5