Hüseyni İlâhi

Cân Ü Dilden Fani Kıldın Akıbet

Bestekârı: ?

Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Can-u dilden fani kıldın âkıbet 
Sen beni mestâne kıldın âkıbet

Şol aşkın zincirin tahrik eyleyüp 
Sen beni divâne kıldın âkıbet

Dâne iken bağ-ı bostan eyledin 
Dâneyi yüz dâne kıldın akıbet

Ey Fakirullah bu Hakkı bendeni 
Vâsıl-ı cânâne kıldın âkıbet