Hüseyni İlâhi

Şah-ı Evreng-i Himem Hazreti Mevlana'dır

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şah-ı evreng-i himem Hazreti Mevlâna'dır
Menba-i lutf-u kerem Hazreti Mevlâna'dır

Mesnevi'sinde nice dürr-i hakîkat söylenir
Mâlik-i genc-i hikem Hazreti Mevlâna'dır

Nâzımâ sen yine ihlas ile gel iste meded
Dâfî-i renc ü elem Hazreti Mevlâna'dır

--------

Şah-ı evreng-i himem: Manevi yardımlar tahtının şâhı
Dâfi-i renc ü elem: Sıkıntı ve üzüntüden uzaklaştıracak güç