Şah-ı Evreng-i Himem Hazreti Mevlana'dır

Güftekârı: Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey

Bu sayfada Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey tarafından kaleme alınan Şah-ı Evreng-i Himem Hazreti Mevlana'dır nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şah-ı evreng-i himem Hazreti Mevlâna'dır
Menba-i lutf-u kerem Hazreti Mevlâna'dır

Mesnevi'sinde nice dürr-i hakîkat söylenir
Mâlik-i genc-i hikem Hazreti Mevlâna'dır

Nâzımâ sen yine ihlas ile gel iste meded
Dâfî-i renc ü elem Hazreti Mevlâna'dır

--------

Şah-ı evreng-i himem: Manevi yardımlar tahtının şâhı
Dâfi-i renc ü elem: Sıkıntı ve üzüntüden uzaklaştıracak güç

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Neyzen M. Hakan Alvan 1