Hüseyni İlâhi, Düyek

Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni

Bestekârı: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cam-ı Muhabbet Içdik
Hüseyni'yiz Hüseyni
Hubb-u Sivadan Geçdik
Hüseyni'yiz Hüseyni

Dost Likasını Sürdük
Hane-i Kalbe Girdik
Didarı Bunda Gördük
Hüseyni'yiz Hüseyni

Esrar-ı Aşk Bizdedir
Zevk-i Sohbet Bizdedir
Sırr-ı Vahdet Bizdedir
Hüseyni'yiz Hüseyni

Muktedamız Muhammed
Nazargahımız Ali
İsrimiz Rifâî'dir
Hüseyni'yiz Hüseyni

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı