Hüseyni İlâhi, Sofyan

Bil Dü Cihan İçinde

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı