Hüseyni İlâhi

Fir'âk-ı Yârla Cûş Oldum

Bestekârı: ?

Güftekârı: Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.

Bu sayfada Fir'âk-ı Yârla Cûş Oldum güftesinin, Hüseyni makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Firâk-ı yâr ile cûş oldum
Ya ben nîce Hû demeyim
Hayâl-i aşka dûş oldum
Ya ben nîce Hû demeyim

Bu hâlde ererse ölüm
Aceb n'ola benim hâlim
Nâra uğrarsa yolum
Ya ben nîce Hû demeyim

Rızâeddîn bu hâle hayrân
Senin ismin dürür gufrân*
Olur elbet derde dermân
Ya ben nîce Hû demeyim