16 Rebî'ul-âhir 1432

21 Mart 2011 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicâz - - -
2.
Hicâz - Devr-i Hindî
Esmâ-i İlâhiyyede Bihad Hünerim Var
Hicâz Devr-i Hindî ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
3.
Hicâz - Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Hicâz Düyek Neyzen Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
4.
Hicâz - Düyek
Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir
Hicâz Düyek Ali Şirüganî Dede Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
5.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Acemkürdî
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Acemkürdî - - -
7.
Acemkürdî - Devr-i Hindî
İster İsen Bulasın Cananı Sen
Acemkürdî Devr-i Hindî Yalçın Tura Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
8.
Hüseyni - Sofyan
Yine Dil Nâ'tını Söyler Muhammed (giydirme)
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
9.
Hüseyni - Sofyan
Hanidir Mürşid-i Kâmil İsteyen
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
10.
Nevâ - Sofyan
Can Yine Bülbül Oldu
Nevâ Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
11.
Hüseyni - Sofyan
Derman Arardım Derdime
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
12.
Hüseyni - Sofyan
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Hüseyni Sofyan Hafız Post Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
13.
Hüseyni - Sofyan
Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
14.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
15.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı